februar 5, 2024

Kommunen ligger i Østerdalen i Innlandet og har 1.700 innbyggere. 2,4 % av arealet i kommunen er dyrket mark, mens 2/3 av arealet er snaufjell. Nærmere 20 % av arealet i Tolga er vernet og huser nasjonalparklandsbyen Vingelen som en naturlig innfallsport til Forollhogna nasjonalpark. Nasjonalparken beskrives som et viddelandskap med runde terrengformasjoner og slake dalsider med vakre seterdaler. Landets nordligste villreinstamme lever her.