Norges nasjonalparkkommuner

– det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv

Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) består av 32 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker» som ble lansert 13. april 2015. Som følge av denne er arealkravene fra 2008 er avviklet. Dette skyldes at man i merkevaresammenheng stiller kvalitative framfor kvantitative krav. Det betyr at kommuner som har nasjonalparkareal på 1 kvadratkilometer eller mer nå kan søke Miljødirektoratet om status som nasjonalparkkommune forutsatt at kriteriene implementeres. Etter at kommunen har fått sin status som nasjonalparkkommune kan kommunen søke medlemskap i NPKL.

Miljødirektoratet har i mai 2018 invitert alle søknadsberettigede kommuner til å søke om status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker.
Se invitasjon og følgende vedlegg:

Kriterier for nasjonalparklandsby. En nasjonalparklandsby skal:

  • være en naturlig innfallsport til nasjonalparken.
  • gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken.
  • tilby grunnleggende servicefunksjoner.
  • ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling.

For ytterligere detaljer, se Tildeling av status som nasjonaparkkommune og nasjonalparklandsby

Fullstendig oversikt over Norges nasjonalparker finner du på Miljødirektoratet sine nettsider her.