Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

– det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) består av 33 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker» som ble lansert 13. april 2015 av Klima- og miljøminister, Tine Sundtoft.

Kriterier for å kunne bli nasjonalparkkommune:

  • Minimum 30 prosent av kommunens areal eller minst 300 km2 vernet som nasjonalpark, eller hele nasjonalparker innen kommunen.
  • Kommunen har nasjonalparkareal og deltar i et interkommunalt samarbeid angående nasjonalparkinformasjon/tilrettelegging/reiseliv med andre kommuner med nasjonalparkareal, eller at kommunen har et autorisert nasjonalparksenter.

Kriterier for å kunne bli nasjonalparklandsby. En nasjonalparklandsby skal:

  • være en naturlig innfallsport til nasjonalparken.
  • gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken.
  • tilby grunnleggende servicefunksjoner.
  • ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling.

Fullstendig oversikt over Norges nasjonalparker finner du på Miljødirektoratet sine sider. Klikk her.