Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer

– det beste vertskap for tilrettelagte opplevelser av natur- og kulturarv

Norges nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer (NPKL) består av 33 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker» som ble lansert 13. april 2015 av Klima- og miljøminister, Tine Sundtoft.

Kriterier for nasjonalparkkommune for å ta i bruk merkevaren «Norges nasjonalparker»:

  • Nasjonalparkkommunen skal forankre sin status som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker i sitt planverk.
  • Nasjonalparkkommunen skal som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker være med å innfri merkevarens målsetting om mer besøk, økt verdiskaping og bedre vern.
  • Økt kompetanse skal sikre god lokal kunnskap om nasjonalparkkommunen, verneområdene og god service til gjestene.

    Fullstendige kriterier finner du her

Kriterier for nasjonalparklandsby. En nasjonalparklandsby skal:

  • være en naturlig innfallsport til nasjonalparken.
  • gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken.
  • tilby grunnleggende servicefunksjoner.
  • ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling.

Fullstendig oversikt over Norges nasjonalparker finner du på Miljødirektoratet sine sider. Klikk her.