Norges nasjonalparkkommuner

Norges nasjonalparkkommuner – gode å besøke, gode å bo i

Norges nasjonalparkkommuner (NPKL) ble stiftet 23. januar 2015 med forening som organisasjonsform og består av 41 medlemmer som etter søknad har fått tildelt status som nasjonalparkkommune eller kommuner som har et tettsted som har fått status som nasjonalparklandsby. Status er tildelt av Miljødirektoratet etter gitte kriterier.

Målet er å stimulere til økt lokal verdiskaping og representere en bedre mulighet for lokal næringsutvikling. Dette må sees i sammenheng med merkevaren «Norges nasjonalparker» som ble lansert 13. april 2015. Som følge av denne er arealkravene fra 2008 avviklet. Dette skyldes at man i merkevaresammenheng stiller kvalitative framfor kvantitative krav. Det betyr at kommuner som har nasjonalparkareal på 1 kvadratkilometer eller mer nå kan søke Miljødirektoratet om status som nasjonalparkkommune forutsatt at kriteriene implementeres. Etter at kommunen har fått sin status som nasjonalparkkommune kan kommunen søke medlemskap i NPKL.

I mai 2018 inviterte Miljødirektoratet søknadsberettigede kommuner til å søke om status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og som aktør under merkevaren Norges nasjonalparker. En ny og revidert versjon av invitasjonen ble sendt 102 kommuner 3. juli 2019.
Se invitasjon og følgende vedlegg:

Etter kommunesammenslåingen i 2020 er antall kommuner med areal i en eller flere nasjonalparker 98.

Oversikt over kommuner med status som nasjonalparkkommune etter nye kriterier og som aktør under merkevaren «Norges nasjonalparker» finner du her.

Kriterier for nasjonalparklandsby. En nasjonalparklandsby skal:

  • være en naturlig innfallsport til nasjonalparken.
  • gi informasjon om å ferdes i nasjonalparken.
  • tilby grunnleggende servicefunksjoner.
  • ha en tydelig og gjennomført miljøprofil som gjenspeiles i landsbyens utvikling.

For ytterligere detaljer, se Tildeling av status som nasjonaparkkommune og nasjonalparklandsby

Fullstendig oversikt over Norges nasjonalparker finner du på Miljødirektoratet sine nettsider her.